• LinkedIn
  • Join Us on Google Plus!
  • Subcribe to Our RSS Feed

13 October 2010

KAJIAN KEPUASAN PENGGUNA TERHADAP PERKHIDMATAN SCHOOLNET

Wednesday, October 13, 2010 // by Pkg Rembau // // No comments

Kajian kepuasan pengguna terhadap perkhidmatan SchoolNet

Seperti mana sedia maklum bahawa kontrak SchoolNet akan tamat pada 31 Disember 2010. Satu kajian sedang dilaksanakan bagi menilai kepuasan pengguna terhadap perkhidmatan SchoolNet bagi penyambungan SchoolNet tahun 2011.Diharap kerjasama Guru IT / Guru Penyelaras Bestari sekolah untuk melengkapkan borang soal selidik tersebut secara atas talian dan boleh dicapai pada alamat:

  • http://goo.gl/herU
  • http://bit.ly/9HOaKH
atau klik link dibawah:

LinkKerjasama dari guru amatlah dihargai.