• LinkedIn
 • Join Us on Google Plus!
 • Subcribe to Our RSS Feed

25 September 2013

Pautan SSQS 2.0 - TERKINI

Wednesday, September 25, 2013 // by Pkg Rembau // No comments

Pautan SSQS 2.0 -TERKINI

Dimaklumkan bahawa Portal BTPNNS telah mengalami gangguan mulai pagi ini. Ini menyebabkan sekolah-sekolah mengalami masalah untuk ke capaian SSQS 2.0
PAUTAN KE SSQS 2.0
SSQS BAGI PENTADBIR:  https://docs.google.com/forms/d/1btARCYQCTltyiySJlwbwCmyjwoqFgTQsNGZ4wLcQBko/viewform

SSQS BAGI GPM :
https://docs.google.com/forms/d/1O8Es0ay54FUdtBCJPEu8RzoQ-rmC2oJkq0ZmkC6mST4/viewform

SSQS BAGI GURU :
https://docs.google.com/forms/d/1joymTjviMLApkKWw_H8EX1PpwrOJmq8FrXxQyyvUfPQ/viewform

SSQS BAGI MURID :
https://docs.google.com/forms/d/1jczXc3VcqjEsz-Owq9A8vu0MugvqSPxiLglkZcf1xY0/viewform

Sekian, terima kasih.

10 September 2013

Pautan SSQS 2.0

Tuesday, September 10, 2013 // by Pkg Rembau // No comments

Pautan SSQS 2.0

Pautan SSQS 2.0 untuk pengisian oleh pihak sekolah


Pautan SSQS 2.0

Bagi mengelakkan kesesakkan untuk pengisian data SSQS disediakan 4 log-in id yang boleh digunakan oleh sekolah iaitu :


  Log in id :
 1. ssqs
 2. ssqs1
 3. ssqs2
 4. ssqs3

password : btpnns (sama bagi semua id)


22 August 2013

RALAT URL Uji Rintis Instrumen Kajian Penggunaan Bahan Digital di sekolah.

Thursday, August 22, 2013 // by Pkg Rembau // No comments

RALAT URL Uji Rintis Instrumen Kajian Penggunaan Bahan Digital di sekolah.


RALAT URL Uji Rintis Instrumen Kajian Penggunaan Bahan Digital di sekolah.

Ruj :KP(BTP-DSR)8809/1/1 Jld.6 (54) bertarikh 6 Ogos 2013 / 28 Ramadhan 1434

Berikut adalah URL untuk "Kajian Penggunaan Bahan Digital di Sekolah".

1. KAJIAN PENGGUNAAN BAHAN DIGITAL DI SEKOLAH: (Soal Selidik Guru)
https://docs.google.com/forms/d/1_bPIAzmB9f1T84cuvRu-LF-BkRhLVDelTLMtw0iAswY/viewform


2. KAJIAN PENGGUNAAN BAHAN DIGITAL DI SEKOLAH: (Soal Selidik Murid)
https://docs.google.com/forms/d/1lG04TCNrWb3I8j7kAwam1iOYG8nExfHP4GrzBF68SWY/viewform

19 August 2013

KAJIAN KEPERLUAN RADIO PENDIDIKAN DI SEKOLAH KURANG MURID (SKM)

Monday, August 19, 2013 // by Pkg Rembau // No comments

KAJIAN KEPERLUAN RADIO PENDIDIKAN DI SEKOLAH KURANG MURID (SKM)


Adalah dimaklumkan bahawa Bahagian Teknologi Pendidikan KPM akan menjalankan satu kajian yang bertajuk Keperluaan Radio Pendidikan di Sekolah Kurang Murid (SKM) berdasarkan keputusan Mesyuarat Pengurusan Dasar Bil. 1/2013. Hasil Dapatan ini akan menjadi input untuk menambah baik penggunaan Radio Pendidikan di SKM.

3. Sehubungan itu, Bahagian Teknologi Pendidikan KPM akan melaksanakan kajian berkaitan ke semua SKM di seluruh negara bermula 01 hingga 29 Ogos 2013. Kajian ini akan dijalankan secara atas talian dan soal selidik bagi kajian ini boleh dilayari melalui http://www.tvpendidikan.my/rnd/radio/ . Token untuk log masuk adalah KOD SEKOLAH

4. Pihak tuan dikehendaki memaklumkan kepada pihak sekolah berkaitan kajian tersebut.

5. Kerjasama daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(MAT AZALAN BIN BUDIN)
b.p. : Ketua Penolong Pengarah


Download Surat :-
KAJIAN KEBERKESANAN RADIO PENDIDIKAN DI SKM

02 August 2013

09 July 2013

24 April 2013

Penyelenggaraan ICT bagi sekolah-sekolah NSDK tahun 2013

Wednesday, April 24, 2013 // by Pkg Rembau // No comments

Penyelenggaraan ICT bagi sekolah-sekolah NSDK tahun 2013


Mohon pihak sekolah membuat verifikasi data kerosakan peralatan ICT bagi sekolah ahli PKG masing-masing untuk di bawa ke mesyuarat Penyelenggaraan ICT bagi sekolah-sekolah NSDK tahun 2013.


Mohon sekolah untuk mengisi laporan kerosakkan dalam STS dengan kadar segera

Perkara yang perlu diambil perhatian dalam STS :

 • Bilangan sekolah yang melaporkan kerosakkan dalam STS masih kurang.
 • Jenis kerosakkan yang dilaporkan tidak jelas. contoh kerosakkan seperti monitor, hard disk, motherboard, RAM dll
 • Data maklumat peralatan yang rosak tidak lengkap. contohnya nombor Kew PA dll.
 • Masih terdapat data tahun 2012, 2011, 2010 yang mana sepatutnya telah ditutup. Jika kerosakkan tersebut masih lagi belum dibaiki mohon sekolah buat laporan baru dan laporan lama dikeluarkan dati sistem.
 • Sekolah BerPTJ juga mesti membuat laporan kerosakkan dalam STS.

Sekian, terima kasih.

15 April 2013

10 April 2013

20 March 2013

Bengkel Integrasi KBKK

Wednesday, March 20, 2013 // by Pkg Rembau // No comments

Gambar Sekitar Bengkel Integrasi KBKK Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

VLE

Wednesday, March 20, 2013 // by Pkg Rembau // No comments

Sekitar Kursus Pengenalan Frog Virtual Learning Enviroment13 March 2013