• LinkedIn
  • Join Us on Google Plus!
  • Subcribe to Our RSS Feed

22 August 2013

RALAT URL Uji Rintis Instrumen Kajian Penggunaan Bahan Digital di sekolah.

Thursday, August 22, 2013 // by Pkg Rembau // No comments

RALAT URL Uji Rintis Instrumen Kajian Penggunaan Bahan Digital di sekolah.


RALAT URL Uji Rintis Instrumen Kajian Penggunaan Bahan Digital di sekolah.

Ruj :KP(BTP-DSR)8809/1/1 Jld.6 (54) bertarikh 6 Ogos 2013 / 28 Ramadhan 1434

Berikut adalah URL untuk "Kajian Penggunaan Bahan Digital di Sekolah".

1. KAJIAN PENGGUNAAN BAHAN DIGITAL DI SEKOLAH: (Soal Selidik Guru)
https://docs.google.com/forms/d/1_bPIAzmB9f1T84cuvRu-LF-BkRhLVDelTLMtw0iAswY/viewform


2. KAJIAN PENGGUNAAN BAHAN DIGITAL DI SEKOLAH: (Soal Selidik Murid)
https://docs.google.com/forms/d/1lG04TCNrWb3I8j7kAwam1iOYG8nExfHP4GrzBF68SWY/viewform

19 August 2013

KAJIAN KEPERLUAN RADIO PENDIDIKAN DI SEKOLAH KURANG MURID (SKM)

Monday, August 19, 2013 // by Pkg Rembau // No comments

KAJIAN KEPERLUAN RADIO PENDIDIKAN DI SEKOLAH KURANG MURID (SKM)


Adalah dimaklumkan bahawa Bahagian Teknologi Pendidikan KPM akan menjalankan satu kajian yang bertajuk Keperluaan Radio Pendidikan di Sekolah Kurang Murid (SKM) berdasarkan keputusan Mesyuarat Pengurusan Dasar Bil. 1/2013. Hasil Dapatan ini akan menjadi input untuk menambah baik penggunaan Radio Pendidikan di SKM.

3. Sehubungan itu, Bahagian Teknologi Pendidikan KPM akan melaksanakan kajian berkaitan ke semua SKM di seluruh negara bermula 01 hingga 29 Ogos 2013. Kajian ini akan dijalankan secara atas talian dan soal selidik bagi kajian ini boleh dilayari melalui http://www.tvpendidikan.my/rnd/radio/ . Token untuk log masuk adalah KOD SEKOLAH

4. Pihak tuan dikehendaki memaklumkan kepada pihak sekolah berkaitan kajian tersebut.

5. Kerjasama daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(MAT AZALAN BIN BUDIN)
b.p. : Ketua Penolong Pengarah


Download Surat :-
KAJIAN KEBERKESANAN RADIO PENDIDIKAN DI SKM

02 August 2013