• LinkedIn
  • Join Us on Google Plus!
  • Subcribe to Our RSS Feed

19 August 2013

KAJIAN KEPERLUAN RADIO PENDIDIKAN DI SEKOLAH KURANG MURID (SKM)

Monday, August 19, 2013 // by Pkg Rembau // No comments

KAJIAN KEPERLUAN RADIO PENDIDIKAN DI SEKOLAH KURANG MURID (SKM)


Adalah dimaklumkan bahawa Bahagian Teknologi Pendidikan KPM akan menjalankan satu kajian yang bertajuk Keperluaan Radio Pendidikan di Sekolah Kurang Murid (SKM) berdasarkan keputusan Mesyuarat Pengurusan Dasar Bil. 1/2013. Hasil Dapatan ini akan menjadi input untuk menambah baik penggunaan Radio Pendidikan di SKM.

3. Sehubungan itu, Bahagian Teknologi Pendidikan KPM akan melaksanakan kajian berkaitan ke semua SKM di seluruh negara bermula 01 hingga 29 Ogos 2013. Kajian ini akan dijalankan secara atas talian dan soal selidik bagi kajian ini boleh dilayari melalui http://www.tvpendidikan.my/rnd/radio/ . Token untuk log masuk adalah KOD SEKOLAH

4. Pihak tuan dikehendaki memaklumkan kepada pihak sekolah berkaitan kajian tersebut.

5. Kerjasama daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(MAT AZALAN BIN BUDIN)
b.p. : Ketua Penolong Pengarah


Download Surat :-
KAJIAN KEBERKESANAN RADIO PENDIDIKAN DI SKM

0 comments:

Post a Comment